انجمن وبلاگ نویسان [آوازک]
بازي شهر وكشور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن وبلاگ نویسان [آوازک] (http://forum.avazak.ir)
+-- انجمن: مطالب جالب و خواندنی (http://forum.avazak.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: پست های فیس بوکی (http://forum.avazak.ir/forumdisplay.php?fid=75)
+--- موضوع: بازي شهر وكشور (/showthread.php?tid=1391)بازي شهر وكشور - Farhan - 02/18/2013

بازي اي است مانند اسم بازي اما به جاي اسم از شهر و كشور استفاده مي شود
براي ياد اوري با آخرين حروف شهر و كشور  يك كشور ديگر بگو
شهر هاي خارجي هم قبوله 
براي مثال
ايران
نيجريه

تهران
راستي اگر از يك حروف شهر نداشتيم از حرف شبيهِ ان استفاده ميكنيم
مثل ط كه شهر با ان نداريم ميتوانيم از حرف ت شهر بنويسيم


RE: بازي شهر وكشور - Tak Aram - 02/18/2013

نایین


RE: بازي شهر وكشور - Farhan - 02/18/2013

نو شهر


RE: بازي شهر وكشور - fatemeh-a - 02/18/2013

ری....


RE: بازي شهر وكشور - Farhan - 02/18/2013

ياسوج

بلد نيستيد جاجرود

بلد نيستيد جاجرود


RE: بازي شهر وكشور - mahsa73 - 02/18/2013

دماوند.....


RE: بازي شهر وكشور - Farhan - 02/18/2013

دامغان


RE: بازي شهر وكشور - fatemeh-a - 02/18/2013

نور.....


RE: بازي شهر وكشور - Farhan - 02/18/2013

رامسر


RE: بازي شهر وكشور - yummy - 02/19/2013

رامهرمز