انجمن وبلاگ نویسان [آوازک]

نسخه‌ی کامل: وقتی من بمیرم.........
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
وقتی من بمیرم هیچ اتفاقی نمی افتد....نه جایی به خاطرم تعطیل میشود،نه در اخبار حرفی زده میشود........نه ته خیابانی بسته میشود نه در ته تقویمی خطی به اسمم نوشته میشود......
تـــــــــــــــــــــنها موهای مادرم کمیسپید میشود...
اقواممان چند روز آسوده ازکار میشوند.....
عشقم بعد مدتی با خنده هایش در آغوش دیگران من را از یاد میبرد!!
دوستانم بعد از خاکسپاری موقع خوردن غذا خنده هایشان شروع میشود.....
ومن تنها گورکنی را خسته میکنم و مداحی که الکی از خوبی های نداشته ام میگوید...........
وقتی من بمیرم هیچ اتفاقی نمی افتد.... 
مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبارآلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور مرگ من روزی فرا خواهد رسید
روزی از این تلخ و شیرین روزها
روز پوچی همچو روزان دگر
سایه‌ای ز امروزها‌، دیروزهادیدگانم همچو دالان‌های تار
گونه‌هایم همچو مرمرهای سرد
ناگهان خوابی مرا خواهد ربود
من تهی خواهم شد از فریاد دردمی خزند آرام روی دفترم
دست‌هایم فارغ از افسون شعر
یاد می‌آرم که در دستان من
روزگاری شعله می زد خون شعر
Hhhh